1 2 3 4 5
TRỤ SỞ NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH TRUNG VIỆT ĐÀ NẴNG

 Tên dự án:
TRỤ SỞ NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH TRUNG VIỆT ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư: NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Địa điểm thi công:
34-36 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng 

Hạng mục thi công:
Cung cấp và lắp đặt trọn gói hệ thống điều hòa không khí Reetech

Tổng giá trị dự án: 578.986.320 đồng

Các dự án khác :